Prawo do odstąpienia od umowy

1. Formularz zwrotu/reklamacji:

Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu oraz data zakupu.

Przykładowy formularz zwrotu/reklamacji do pobrania: znajdziesz tutaj:

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................................................................................................... - Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): .............................................................................................................................. - Adres Konsumenta (-ów): .......................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ............................................................................................. Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ............................................ (*) Niepotrzebne skreślić

 

2. Odesłanie produktu:

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu lub paragonem.

3. Wysyłka:

Zwracany/reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Darex Firma Handlowa

ul. Franowo 1 (WGRO) Hala K1-box49-51, 61-302 Poznań tel. 61 8763349

Na zwrot towaru zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami.